Размер на шрифта
  НАЧАЛНА СТРАНИЦА
ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ***АДРЕС: ГР.ДОСПАТ, П.Щ.КОД 4831, УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" № 3***ТЕЛЕФОНИ 03 045 23 10 И 03 045 20 06***ФАКС 03 045/ 23 12***ИМЕЙЛ: OBSHTINADOSPAT@ABV.BG***ОЩЕ ТЕЛЕФОНИ ЩЕ ОТКРИЕТЕ В СЕКЦИЯ КОНТАКТИ В САЙТА
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Next page
ЕЖЕМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ 2016


 
 • Констативен протокол относно разгледани заявления за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади
  Дата: 28.04.2017

 • Публично обсъждане на Правилника за дейността на общинско социално предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" гр. Доспат
  Дата: 24.04.2017

 • Обява за продажби на: имоти в с.Любча, гр.Доспат и машини.
  Дата: 24.04.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМ И ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД В ИМОТ №010546 В М. КИСЬОВИ ГОВЕДАРНИЦИ С.КЪСАК
  Дата: 21.04.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВЕ В М.САМНИ ПОТОЦИ С.ЛЮБЧА
  Дата: 21.04.2017

 • Водата в ниската зона на града е годна за пиене, доказват изследвания на РЗИ
  Дата: 06.04.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-II, кв. 30 по плана на с.Барутин, като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат
  Дата: 04.04.2017

 • До гражданите, живущи в блоковете Д-1 и Д-3: в отдел ТСУ можете да се запознаете с техническите проекти във връзка със санирането по НПЕЕМЖС
  Дата: 03.04.2017

 • График на посещенията на архитекта на община Доспат
  Дата: 31.03.2017

 • Одобрен е парцеларен план, с който се осигурява достъп до УПИ-I - 016.209 местн. "Гайтанина" - с.Барутин за компостираща и сепарираща инсталация
  Дата: 27.03.2017

 • Обявление относно предстояща процедура по отчуждаване по глава III от Закона за общинската собственост, предвиждаща изграждане на нова задънена улица
  Дата: 27.03.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
  Дата: 22.03.2017

 • Публично обявяване на заявление за издаване на разрешително за водовземане в с.Барутин
  Дата: 20.03.2017

 • ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ: ”Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Доспат – с. Бръщен, с. Црънча, с.Късак, с.Любча, с.Змеица”
  Дата: 10.03.2017

 • На вниманието на жителите на с.Црънча: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ
  Дата: 01.03.2017

 • До г-н Неделчо Александров: Предизвестие за прекратяване на договор за наем на общински имот
  Дата: 21.02.2017

 • Стартира кампания на община Доспат за плащане на местните данъци и такси. 5 % отстъпка за платилите до края на април
  Дата: 14.02.2017

 • Всеки клиент на EVN може да получава безплатна ежемесечна информация на избран от него имейл или телефон
  Дата: 06.02.2017

 • Покана за пазарни консултации
  Дата: 01.02.2017

 • ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
  Дата: 01.02.2017

 • Покана за Публично обсъждане на проекта за Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община ДОСПАТ, област Смолян
  Дата: 31.01.2017

 • Свободни работни места към Дирекция "Бюро по труда" - Девин
  Дата: 24.01.2017

 • Кметът на Общината с приемна в с.Бръщен утре 24 януари
  Дата: 23.01.2017

 • Обява: продажба на имот пл.сн.№303 - с.Късак и отдаване под наем на помещение в Кметство с.Барутин
  Дата: 17.01.2017

 • Заповед за обявяване за неучебни дните 11, 12 и 13 януари
  Дата: 10.01.2017

 • Предложения за допълване на Наредбата за обществения ред на община Доспат
  Дата: 09.01.2017

 • Какво трябва да знаем за птичия грип?
  Дата: 05.01.2017

 • П О К А Н А за Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2017 год. на Община ДОСПАТ, област Смолян
  Дата: 28.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП-ИПР по плана на с.Любча с възложител община Доспат
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП с възложител Любомир Хубенов Чолаков - с.Късак
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП с възложители Павел Севдалинов Кехайов и Красимир Севдалинов Кехайов - с.Змейца
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение за изработен ПУП с възложител наследници на Мустафа Салихов Саитов - гр.Доспат
  Дата: 21.12.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ В С.БАРУТИН
  Дата: 13.12.2016

 • Инвестиционно предложение за изграждане на „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014 – 2020г./ в ПИ с идентификатор
  Дата: 07.12.2016

 • Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи
  Дата: 01.12.2016

 • Покана за обсъждане на изменения в чл.19, ал.1 и допълване с нови членове на Раздел Десети „Цени на услуги предоставяни от общината” от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на Община Доспат, за администриране на местните такси и цени на услуги.
  Дата: 23.11.2016

 • Одобрен е проект за имот с кадастрален № 23025.502.1225, образуващ УПИ-X от 16.11.2016 г. по плана на гр.Доспат с възложител "Гарант-99"
  Дата: 17.11.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за инвестиционно намерение-Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци
  Дата: 17.11.2016

 • Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2017 г. и прогноза за 2018, и 2019 г.
  Дата: 17.11.2016

 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2017 ГОДИНА
  Дата: 15.11.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: ПРОМЯНА НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТИ
  Дата: 15.11.2016

 • Съобщение за инвестиционно предложение за "Допълнително водоснабдяване на с.Бръщен от местността "Заставата"
  Дата: 03.11.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ: Относно изграждане на "Автокомплекс площадка за събиране и разглобяване на МПС находящ в УПИ I-010531 кв. 10 м. "Кисьови говедарници" землище с. Късак с възложител Джамал Чолаков.
  Дата: 10.10.2016

 • Съобщение: Със Заповед А-595/26.09.2016 г. е одобрен проект на имот с идентификатор № 23025.501.260, образуващ УПИ-I-260 кв.2 по плана на гр. Доспат
  Дата: 07.10.2016

 • ОБЩИНА ДОСПАТ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ГР. ДОСПАТ“
  Дата: 06.10.2016

 • Указания а предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, овце-майки и/или кози-майки
  Дата: 06.10.2016

 • НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ НАЕМАТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ
  Дата: 29.09.2016

 • СУ "Д.БЛАГОЕВ" - ГР.ДОСПАТ СЪБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС
  Дата: 29.09.2016

 • Продажба на 16 000 броя ( шестнадесет хиляди броя ) керемиди втора употреба
  Дата: 28.09.2016

 • Покана за Пазарни консултации: относно изграждане на външни водопроводи
  Дата: 21.09.2016

 • Проект на наредба за преместваемите обекти на територията на Община ДОСПАТ
  Дата: 20.09.2016

 • Проект на наредба за обществения ред на територията на Община Доспат
  Дата: 20.09.2016

 • Заповед № А- 578: Забранявам достъпа на Моторни Превозни Средства през общински имот с идентификатор: 23025.502.7072 в кв. 62 и 63 на гр. Доспат.
  Дата: 19.09.2016

 • Заповед № А- 578: Забранявам достъпа на Моторни Превозни Средства през общински имот с идентификатор: 23025.502.7072 в кв. 62 и 63 на гр. Доспат.
  Дата: 19.09.2016

 • Община Доспат събира оферти относно изграждането на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфрастуктура
  Дата: 17.09.2016

 • ПОКАНА: До "ДОСПАТЛЕС" ЕАД гр. Доспат
  Дата: 10.09.2016

 • РЗИ спря със заповед експлоатацията на дрогерията на ул."Тракия" № 7 в гр.Доспат
  Дата: 07.09.2016

 • Изпълнение на Заповед № А-231/05.04.2016 г. за премахване на 2 броя преместваеми обекти "Метални павилиони" в имот с идентификатор 23025.501.7041
  Дата: 07.09.2016

 • Прекратяване на наемни правоотношения и доброволно предаване на нает имот от Величка Кирилова Велкова.
  Дата: 07.09.2016

 • ПРОЕКТ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
  Дата: 07.09.2016

 • Съобщение: До "Регионално дружество за заетост и структурно развитие" ООД.
  Дата: 31.08.2016

 • ПРОЕКТ НА "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ"
  Дата: 30.08.2016

 • Крайният срок за подаване на заявления за закупуване на дребни по размер горски територии е 20.09.2016 г.
  Дата: 24.08.2016

 • Благодарствен адрес
  Дата: 16.08.2016

 • ОБЯВA: ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ.
  Дата: 15.08.2016

 • Устата ще бъде водещ на Празника на общината
  Дата: 10.08.2016

 • Възможност за работа на безработни младежи до 29 г. възраст
  Дата: 10.08.2016

 • Брой 64-ти на "Вестник на община Доспат"
  Дата: 10.08.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
  Дата: 08.08.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ: Относно провеждане на обществено обсъждане
  Дата: 08.08.2016

 • ПРОЕКТ НА ОЗДРАВИТЕЛЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 30.06.2018 г.
  Дата: 23.07.2016

 • Съобщение: Предстои да се третират биотопи обитавани от кръвосмучещи насекоми.
  Дата: 22.07.2016

 • БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ОБЩИНА ДОСПАТ
  Дата: 21.07.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ: Справка за дължими Местни данъци и такси през сайта на община Доспат
  Дата: 28.06.2016

 • Констативен акт
  Дата: 24.06.2016

 • Обява за спасител
  Дата: 14.06.2016

 • През месец юни ще се проведе безплатно измерване на кръвната захар на населението в община Доспат.
  Дата: 01.06.2016

 • Публично обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Доспат.
  Дата: 20.05.2016

 • Проект на Наредба за опазване на Зелените площи на територията на община Доспат.
  Дата: 19.05.2016

 • Приета е „Програма за управление на отпадъците на територията на община Доспат” за периода 2016г. - 2020г.
  Дата: 18.05.2016

 • Проект на Наредба за Преместваемите и рекламни съоръжения на територията на община Доспат и проект за промяна в Наредбата за даренията в община Доспат
  Дата: 13.05.2016

 • Проект на Наредба за Принудителното изпълнение на Заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или части от тях от община Доспат
  Дата: 13.05.2016

 • Заповед № А-292/28.04.2016 г.: До собствениците на домашни животни
  Дата: 09.05.2016

 • Съобщение: До сдружението на собствениците на многофамилнa жилищнa сградa.
  Дата: 28.04.2016

 • Що е то "Заразен нодуларен дерматит"?
  Дата: 21.04.2016

 • Кметът на община Доспат забранява пашата на животни считано от 20.04.2016 година
  Дата: 19.04.2016

 • На внимание на картофопроизводителите: какво трябва да знаете за опасната болест РАК ПО КАРТОФИТЕ
  Дата: 15.04.2016

 • Съобщение на Главна дирекция “Гранична полиция”
  Дата: 13.04.2016

 • На 18 април ще се обсъжда проектът на отчет на община Доспат за 2015 г.
  Дата: 13.04.2016

 • П О К А Н А
  Дата: 12.04.2016

 • ГРАФИК НА ИЗНЕСЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016г. (01.04.2016г. – 30.04.2016г.)
  Дата: 12.04.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 12.04.2016

 • Обява - набиране на кандидати за приемане на военна служба
  Дата: 06.04.2016

 • ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ПОЖАРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИЯ ПЕРИОД
  Дата: 05.04.2016

 • Съобщение: документа за платен данък „ПС” ще се обозначава за идентифициране от общината чрез поставяне на стикер върху самия документ.
  Дата: 31.03.2016

 • Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян
  Дата: 29.03.2016

 • Констативен акт № 05/25.03.2016 г.
  Дата: 28.03.2016

 • Доставка на течни горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин А-95Н) за зареждане на бензиностанция ; Гориво-смазочни материали.
  Дата: 21.03.2016

 • Едномесечно предизвестие за прекратяване на договор за наем на общински недвижим имот, представляващ общинско жилище - ап.№31, бл.Д1, ул."Капитан Петко Войвода"№1
  Дата: 16.03.2016

 • Протокол - комисия назначена със Заповед от Кмета на община Доспат
  Дата: 16.03.2016

 • Списък на общински пасища и ливади, които могат да се наемат от животновъди на територията на община Доспат
  Дата: 10.03.2016

 • Съобщение до г-жа Величка Кирилова Велкова, гр.Доспат, ул.”Капитан Петко войвода„ №1, бл.Д1, ап.№31
  Дата: 02.03.2016

 • ГРАФИК НА ИЗНЕСЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016г. (01.03.2016г. – 31.03.2016г.)
  Дата: 01.03.2016

 • Обява
  Дата: 24.02.2016

 • До Сдружението на собствениците - блок Д1, гр.Доспат, ул. "Кап.Петко Войвода" № 1
  Дата: 15.02.2016

 • Съобщение: споразумителният протокол е задължителен при възстановяване на земеделски имоти
  Дата: 12.02.2016

 • На 16 февруари ще се проведе информационна среща по проект „Аварийно възстановяване на подпорна стена за укрепване на скат над улица между о. т. 29 и 35 в кв. 3” – с. Бръщен, област Смолян”
  Дата: 11.02.2016

 • Джамийските настоятелства могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони
  Дата: 09.02.2016

 • До 26 януари се приемат документи за работа на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"
  Дата: 22.01.2016

 • Бюджетът на община Доспат за 2016 - предложение за публично обсъждане
  Дата: 20.01.2016

 • Пожар от непочистен комин в гр.Доспат
  Дата: 19.01.2016

 • Заповед за отменяне на частичното бедствено положение
  Дата: 18.01.2016

 • Частично бедствено положение обяви кметът за гр.Доспат и с.Барутин...пътят Батак-Доспат пред скъсване /обновена/
  Дата: 17.01.2016